Oferta

Transport surowca

Pneumatyczne, podciśnieniowe systemy transportu granulatu. Pompy parafiny.

Przenośnik próżniowy

Oferujemy kompletne systemy transportu podciśnieniowego. Przenośnik próżniowy - główne urządzenie systemu - ma za zadanie transportować granulat parafinowy z punktu A do B. Odbywa się to poprzez wytworzenie próżni, w zbiorniku przenośnika, a w konsekwencji zassanie - za pośrednictwem elastycznego przewodu - wspomnianego granulatu. Długość przewodu ssącego zasadniczo może być dowolna, lecz odległość punktów A i B, różnica wysokości oraz to jak często przewód jest zaginany, wpływa niekorzystnie na wydajność przenośnika, tzn. im dłuższy przewód, większa różnica wysokości oraz liczba zagięć przewodu - tym mniejsza wydajność systemu. Urządzenie to stanowi najlepsze dziś dostępne rozwiązanie wydajnego transportu granulatu do pras hydraulicznych czy też spod granulatora parafiny. W podstawowej ofercie znajdują się przenośniki próżniowe trzech różnych wielkości, jednak możliwe jest dostarczenie urządzenia o innych parametrach technicznych. Przenośnik zasilany jest napięciem 3-fazowym, 400 V.

Maksymalna średnica wyprasarkiDługość przewodu ssącego
800 kg/h 5m
1200 kg/h 10m
1700 kg/h 15m
Wyposażenie dodatkowe
  • Kosz na parafinę

    Duży zbiornik na granulat parafinowy, wyposażony w kratownicę blokującą grudy, zmontowany na kołach.Pompy parafiny

Pompy te przeznaczone są do transportu płynnej parafiny. Dobieramy dla Państwa aplikacji technicznych odpowiednie pompy pod względem wydajności, ciśnienia, temperatury, sposobu montażu, głębokości zanurzenia itp. W naszej ofercie posiadamy urządzenia autorskiej produkcji oraz urządzenia renomowanych producentów.