Odpowiedzialność firmy

Odpowiedzialność to dla nas szacunek i poszanowanie drugiego człowieka,

uczciwość i szczerość w relacjach partnerskich, poszanowanie godności oraz empatia we wzajemnych stosunkach biznesowych. Wartości te są nam znamienne i towarzyszą w życiu zawodowym i prywatnym. Współpracujemy z dostawcami, kooperantami, podwykonawcami, którzy tak jak my, szanują te wartości – liczymy na nie ze strony klientów.

Nasze produkty staramy się projektować tak, aby były one bezpieczne, przyjazne dla środowiska oraz przyjemne w codziennej pracy. Wszystkie oferowane urządzenia spełniają obowiązujące normy, posiadają oznaczenie CE. Komponenty do ich budowy pochodzą z legalnych źródeł. Zawsze stosujemy podzespoły nowe, wolne od wad o najwyższej jakości wykonania.

Udzielonych praw gwarancyjnych przestrzegamy i dotrzymujemy. Również w okresie pogwarancyjnym świadczymy usługi serwisu maszyn oraz staramy się utrzymywać stany magazynowe dla kluczowych podzespołów.

Powierzone nam zlecenia realizujemy z dumą oraz przy pełnym zaangażowaniu każdego z członków zespołu. Naszym celem jest satysfakcja i zadowolenie wszystkich partnerów biznesowych, a ewentualne nieporozumienia staramy się rozwiązać przede wszystkim na drodze mediacji.

 

Firmie DOLECKI można zaufać!