Komunikaty

Szanowni Państwo!


W odpowiedzi na informację zawartą na stronie www konkurencyjnej firmy informujemy:

  1. Żadna z produkowanych przez nas maszyn nie narusza praw patentowych. Poruszana przez konkurencję kwestia  pras hydraulicznych, jakoby były one opatentowane, jest fałszywa – maszyny te nie są chronione patentem.
  2. Wszystkich którzy dopuszczą się:
  • kopiowania materiałów chronionych, zarówno elektronicznych jak i drukowanych,
  • oczerniania i pomówień wobec naszej firmy, świadczenia nieprawdy na nasz temat

 

Będziemy pociągać do odpowiedzialności karnej.